Regelsæt

 

 • Fotografering og video filmning er ikke tilladt i svømmehallen.
  Vi henstiller også til ikke at stå med mobiltelefonen fremme i baderum/omklædningsrum, så nogen kunne tro der filmes.

 • Mobiltelefoner på lydløs og hensynstagende samtaler, så man ikke forstyrrer undervisningen.

 • Tilskuere og forældre henvises til at sidde på de to øverste røde rækker ved stort bassin, således at det gule gulv kun er til svømmere. Ophold omkring bassinerne er ikke tilladt.

 • Ingen samtaler mellem børn og forældre under undervisningen, trænere og hjælpetrænere vil rigtig gerne hjælpe svømmerne med f.eks. at få rettet svømmebriller og fundet svømmefødder osv. Børnene får tillid til dem og konflikter løses nemmere uden forældreindblanding. Træneren henvender sig til forældre, hvis hjælp til barnet ønskes fra forældreside.

 • Trænerne kan ikke besvare spørgsmål /samtale med forældre under undervisning. Henvendelse af vigtige ting skal ske mellem holdskift.

 • Angående baderum har vi fået en del klager, da medlemmerne føler det generende, at så mange forældre opholder sig i bruse/saunarum når der bades.

  Bruser og saunarum er kun for svømmere og ikke forældre. Forældre skal blive i selve omklædningsrummet. Hvis barnet skal have hjælp, må barnet gå frem og tilbage fra omklædningsrum til baderum. Giv dem evt. små flasker shampoo med. De kan som regel klare mere end man tror og de lærer at hjælpe hinanden. Hvis man hjælper med noget de sagtens selv kan klare, hæmmer man deres udvikling. Tag en god snak med dit barn hjemmefra.

 • Børn med langt hår vil være godt hjulpet med en elastik til at samle håret eller en badehætte.

 • Børn som er fyldt 7 år SKAL benytte omklædningsrum svarende til eget køn.

 • Svømmebriller er tilladt, ikke dykkermaske da vejrtrækning skal kunne indøves.

 • Badevinger bruges ikke i undervisningen, da det giver falsk tryghed.