Udvidet Regelsæt pga. Covid-19

      Faxe svømmeklub vil gerne gøre en ekstra indsats for, at vi kan forblive åbne i henhold til Covid 19, og beder om jeres tålmodighed til at læse       HELE denne meddelelse.

      Vi følger Dansk Svømmeunion og Faxehallernes retningslinjer, men har også selv taget nye retningslinjer i brug.
   
      Vi beder jer om at overholde følgende:

      ·   Der skal sprittes/vaskes hænder inden indgang til omklædningsrum. (sprit lige inden for døren)

      ·   Ankomst til svømmehal og adgang til omklædning 15 min. før din holdstart og max. 15 min. efter undervisningen skal du være klar til at             forlade omklædningsrummet.

      ·   Der er begrænsning på antal i omklædningsrummet. Derfor skal omklædning være hurtig og effektiv. Der vil desværre ikke være samme tid             til snak som førhen.

      ·   Ingen ophold for forældre og pårørende i omklædningsrummet. Børn der går i det store bassin bør kunne klare sig selv. Børn i de små             bassiner må hjælpes, men begræns opholdet i bruserummet. *undtagelse ved speciel grund, f.eks. psykisk sygdom eller handicap må en             hjælper blive.

      ·   GOD hygiejne – bad i svømmehallen, tag evt. din egen sæbe med - Vis hensyn og HOLD afstand. Der må være det antal i bruserummet der             er brusere. Følg svømmehallens anvisninger.

      ·   INGEN ophold for forældre og pårørende i svømmehallen. (undtaget i henhold til handicap)

      ·   Børn i de små bassiner må følges ind til holdet de 3 første mødegange hvis det føles nødvendigt eller de er nye på holdet.

      ·   Husk ingen kram, håndtryk eller berøring – Gælder dog ikke for trænere og hjælpetrænere, de må gerne hjælpe børnene, men de er             informereret ifølge retningslinjer dertil.

      ·   Der må ikke foregå sprøjt/spyt eller kastes med vand på hinanden.

      ·   Pauser ved kanten skal foregå med afstand til hinanden. (Følg trænerens anvisninger)

      ·   Har du de mindste tegn på sygdom, skal man blive derhjemme.

      ·   SYMPTOMER på Covid 19 -bliv hjemme.

      ·   Fotografering og video filmning er ikke tilladt i svømmehallen og ej heller gennem vinduerne.

 • Vi henstiller også til ikke at stå med mobiltelefonen fremme i baderum/omklædningsrum, så nogen kunne tro der filmes.

 • Trænerne kan ikke besvare spørgsmål /samtale med forældre under undervisning. Henvendelse af vigtige ting skal ske mellem holdskift.

 • Angående baderum har vi fået en del klager, da medlemmerne føler det generende, at så mange forældre opholder sig i bruse/saunarum når der bades.

  Bruser og saunarum er kun for svømmere og ikke forældre. Forældre skal blive i selve omklædningsrummet. Hvis barnet skal have hjælp, må barnet gå frem og tilbage fra omklædningsrum til baderum. Giv dem evt. små flasker shampoo med. De kan som regel klare mere end man tror og de lærer at hjælpe hinanden. Hvis man hjælper med noget de sagtens selv kan klare, hæmmer man deres udvikling. Tag en god snak med dit barn hjemmefra.

 • Børn med langt hår vil være godt hjulpet med en elastik til at samle håret eller en badehætte.

 • Børn som er fyldt 7 år SKAL benytte omklædningsrum svarende til eget køn.

 • Svømmebriller er tilladt, ikke dykkermaske da vejrtrækning skal kunne indøves.

 • Badevinger bruges ikke i undervisningen, da det giver falsk tryghed.

  Vi har i Faxe svømmeklub længe glædet os til at komme i gang. Der er mange nye regler pga. Covid-19, vi skal overholde, for at vores trænere må undervise i det de brænder for, og vi håber at alle vil hjælpe til for at vi forhåbentlig kan fortsætte med det.

  Vel mødt i svømmehallen og pas godt på hinanden!