Kære Svømmer eller pårørende i Faxe svømmeklub                                                         Dato: 01.08.2023


Vi har nogle regler i svømmehallen.

 
Vi beder jer om at overholde følgende:
    

      Ankomst til svømmehal og adgang til omklædning anbefaler vi 15 min. før din holdstart og max 20 min. efter undervisningen.

Vi anbefaler at færrest muligt (forældre eller pårørende) opholder sig i omklædningsrummet
Børn der går i det store bassin bør kunne klare sig selv. Børn i de små bassiner må hjælpes, men begræns opholdet i bruserummet. 
*undtagelse ved speciel grund, f.eks. psykisksygdom eller handicap må en hjælper blive.

Børn der er fyldt 7 år går i eget køns omklædningsrum.

·       GOD hygiejne – Tag alt dit tøj af i omklædningsrummet, bad i svømmehallen før du tager badetøj på, tag evt. din egen sæbe med - Der må være det antal i bruserummet der er brusere. Følg svømmehallens anvisninger om bade regler.

VIGTIGT!  Gå først ind til dit hold max 5 min. før holdtid.

·       INGEN ophold for forældre eller pårørende i svømmehallen. (undtaget i henhold til handicap)
Dog tillader vi at en forældre må blive i svømmehallen, hvis det findes nødvendigt, ved første svømme mødegang.
   

Ophold i omklæd, bruserum og ved bassin gælder selvfølgelig ikke Mor/Far-barn og Baby hold. Der må følge en voksen med pr. barn.

·       Børn i de små bassiner må følges ind til holdet hvis det føles nødvendigt og derefter forlader forældre eller pårørende hallen igen.
Aftal evt. med dit barn at i mødes i omklædningsrummet efter endt svømme time, hvis det har en alder der har brug for din hjælp. Dette for at undgå at der står forældre eller pårørende og venter inde i svømmehallen.

Vi skal gøre opmærksom på at mobil telefoner ikke er tilladt at have fremme i omklædningsrummet eller i svømmehallen.
Derved heller ingen fotografering eller video filmning. Der må heller ikke tages billeder/filmes gennem vinduerne.

Mange svømmehilsner
Faxe svømmeklub